Logo dijon Logo2

Historie Dijonu


Historie Dijonu je pěkně popsaná na francouzské wikipédii, odkaz ZDE


Zde historie alespoň stručně:

  • Začátek našeho letopočtu - Antika - Opevněná osada s názvem Divis

  • Za vlády Merovejců bylo město přejmenováno na Divio

  • Roku 1031 učinil vévoda Robert I. Dijon hlavním městem Burgundského knížetství - tím začalo dlouhotrvající období jeho prosperity

  • V roce 1477 bylo Burgundsko připojeno k francouzskému královsktví

  • 1870-1871, Francouzsko - pruská válka: Tři bitvy u Dijonu

  • Červen 1940 - 11.září 1944, Německá okupace

  • 2. září 2008, 5 hodin ráno - Vojta a já jsme dorazili do DijonuHeraldika:

dijonZnak Dijonu
dijonZnak Burgundska

© 2008, Petr David